Page 3 - Svenska Nimbus Tidningen
P. 3

Från sommarträffen 2009. Två av cyklarna framför stationen i Helsingör.

Om och omkring Nimbus motorcyklar

Genom åren har det kommit mycket skrivet om Nimbus. Det här gör inte anspråk på att vara en
komplett förteckning utan snarare en aptitretare. Om man vill göra en djupdykning i Nimbus-
litteraturen rekommenderas ett besök på http://www.nimbuslitteratur.dk/.

Det finns naturligtvis också originalmaterial som reklambroschyrer, skyltar, leksaker, verktyg och
andra parafinalier. Lite om sådant samlande hittar man i boken Nimbus– menneskerne og teknikken,
där en av författarna, Per Alleslev, ger en introduktion till ämnet med mycket bilder. Hela den boken
är en bra början om man vill lära sig mera om Nimbus. En annan bra början är Lars Perssons svenska
Nimbussida: http://allitnil.df.lth.se/nimbus/.

Om det är den tekniska sidan som lockar finns böcker av bland andra Knud Jørgensen och av Sten
Weidiger. Jørgensens Nimbus—teknisk udvikling, berättar om årsmodell-förändringar och annat,
medan Nimbus - vedligeholdelse, är en bok om underhåll och reparationer av motorcykeln. I båda
fallen är det Nimbus modell C som avses. Om det är Kakelugnsröret, det vill säga modell A och B,
man är mest intresserad av så har Knud Jørgensen skrivit en bok om detta tillsammans med Rene
Friborg Andersen; Nimbus 1918-28-Kakkelovnsrøret. Boken innehåller både historia och teknik och
är väl värd pengarna, inte minst för den lilla ”road-movie” som följer med på en dvd-skiva
tillsammans med gamla filmer från fabriken. Sten Weidiger har skrivit användbara handböcker som
bland annat kan köpas från hans egen mycket innehållsrika hemsida: http://www.nimbuster.dk/. En
grundlig genomgång av årsmodell 1934 har gjorts av Jens Bisbjerg Andersen; Nimbus model C
1934 - Teknik og historie. Naturligtvis får vi inte glömma fabrikens egna Reservedelskatalog och lilla
nyttiga Vejledning, båda går att ladda ner från nätet hos Nimbusklubbar och handlare.

Nimbushistoria och –historier finns bland annat i Villy Poulsens Nimbus-Danmarks motorcykle, och i
flera böcker av Allan K Nyborg, exempelvis Nimbusskrøner eller Nimbuslegender.

Flera av ovan nämnda böcker finns fortfarande i handeln, medan andra bara går att finna i antikvariat.
Länkar till flera hemsidor finns på tidningens baksida.

                                 3
   1   2   3   4   5   6   7   8