Page 6 - Svenska Nimbus Tidningen
P. 6

Turen avslutades med att våra
        motorcyklar fyllde de två torgen i
        Ringe

Rör från 1923

                         Återsamling på den svenska
                         sidan av Sundet.

        6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11